Przedszkole Roku 2014

Angielski 3h dziennie!

Angielski z Native Speakers

Nasza kadra

Praca nauczyciela w przedszkolu wymaga nie tylko świetnego wykształcenia i nieustannego szkolenia, ale także pedagogicznej intuicji    i niewyczerpanego źródła miłości i cierpliwości.

Dlatego nasi nauczyciele to świetnie wykwalifikowani pedagodzy przedszkolni, pełni pasji i entuzjazmu, wiedzący jak pracować nad rozwojem Państwa dzieci. Przedszkole współpracuje z psychologiem i logopedą.

 

Dyrektor - mgr Iwona Czadankiewicz

Z-ca Dyrektora - mgr Dorota Markiel

 


Pedagodzy w naszym przedszkolu
 

 

Katarzyna Jacheć

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną

 

Magdalena Zaręba

Uniwersytet Śląski w Katowicach: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną

 

Monika Janica

Uniwersytet Śląski w Katowicach: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną

 Uniwersytet Śląski w Katowicach: Wychowanie Przedszkolne z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju

 

Paulina Donocik

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej: Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna 

 

 Izabela Grudzińska

Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

Akademia Krakowska: Logopedia

 

Native Speaker- Gautam Kumar

Native Speaker- Gerald Greene

Logopeda- Anna Kozłowska- Krzowska

Psycholog dziecięcy- Edyta Kaczmarczyk

Nauczyciel Religii- Małgorzata Byrska- Kliś

Zajęcia Gimnastyki Korekcyjnej- Adrian Pitera

Zajęcia taneczne i rytmiczne- Dagmara Habdas

 

Pomoce Nauczyciela

Roksana Handzlik

Marta Płonka

Kinga Genc

Gabriela Pytel