BANER 15 LAT

BANER SZKOŁA
BANER ŻŁOBEK

Nasz program

Przedszkole „Mały Europejczyk” jest przedszkolem niepublicznym.

Numer zaświadczenia o wpisie MZO-4320/257/09/EL

Nasze przedszkole realizuje zadania edukacyjne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z wytycznymi MEiN.

W nauczaniu wykorzystujemy również:

1. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
2. Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
3. Metoda wspomagania rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci… Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej

W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Zajęcia matematyczne muszą być wypełnione zabawami, ciekawymi zadaniami i grami.

nasz-program-01
nasz-program-02

Program edukacji matematycznej obejmuje następujące kręgi tematyczne:

• orientacja przestrzenna i porozumiewanie się z innymi;
• rytmy;
• kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania;
• przyczyna i skutek oraz przewidywanie tego, co tez zdarzyć się może;
• wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania;
• klasyfikacja;
• układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych;
• intuicje geometryczne;
• zapisywanie czynności matematycznych

4. Metoda symultaniczno-sekwencyjna wczesnej nauki czytania jest metodą sylabową, opartą na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej (prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska – psycholog, logopeda).

Pamięć symultaniczna dotyczy zapamiętywania całościowego (globalnego). Informacje, które są przechowywane w ten sposób rozpoznaje dziecko prawopółkulowo na zasadzie podobieństwa.

Pamięć sekwencyjna dotyczy linearnego sposobu zapamiętywania i przechowywania informacji, lewopółkulowo czyli jest to ujmowanie relacji między elementami. Ten rodzaj pamięci warunkuje uczenie się języka.

Zatem metoda symultaniczno- sekwencyjna wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej. Wszystkie zadania opierające się na pracy prawej półkuli mózgowej maja na celu wzbudzanie motywacji dziecka do nauki czytania oraz przeprowadzane są w taki sposób, aby jak najszybciej przejść do czytania analityczno-sekwencyjnego, lewopółkulowego.

5. Kinezjologia Edukacyjna, metoda autorstwa Paula E. Dennisona, została uznana za jedną z czołowych metod wspierających uczenie się. Uczenie się będzie najbardziej efektywne, gdy zaangażuje wszystkie zmysły i obie półkule mózgowe. Stworzenie dzieciom możliwości pełnego rozwoju jest celem P. Dennisona. Opracowana przez niego metoda jest przeciwwagą dla „siedzącego” systemu edukacji, który upośledza dzieci, blokuje ich możliwości i jest źródłem stresu.