BANER 15 LAT

BANER SZKOŁA
BANER ŻŁOBEK

Zajęcia dodatkowe

Oprócz podstawowego programu edukacyjnego realizowanego w naszym przedszkolu dzieci mają możliwość udziału w szerokiej gamie zajęć uzupełniających (w ramach opłaty czesnego). Między innymi są to:

Codziennie 3 godziny - Jednym z głównych założeń przedszkola jest nauczenie języka w stopniu komunikatywnym. Opuszczając przedszkole każdy sześciolatek powinien przedstawić się w języku angielskim, odpowiadać na zadawane pytania, rozumieć komunikaty wysyłane w jego kierunku i umiejętnie wykorzystać „reagowanie językowe”, odgrywać scenki sytuacyjne, wykonywać ćwiczenia do tekstu słuchanego, opisywać swoje najbliższe otoczenie oraz mieć bogaty zasób słownictwa z podstawowych dziedzin otoczenia w jakim się znajduje.

Nauczanie języka angielskiego w Przedszkolu „Mały Europejczyk” odbywa się na podstawie autorskiego programu specjalnie przygotowanego dla potrzeb naszych podopiecznych i głównych założeń przedszkola. Zatem w ciągu czterech lat rozwijane są poszczególne umiejętności. Dzieci osłuchują się z nowym językiem, gdyż Nauczyciel zwraca się do dzieci w języku angielskim używając krótkich i zrozumiałych wyrażeń, które dzieci szybko zapamiętują i wykorzystują w danych sytuacjach np. podczas spożywania posiłków, zabaw w sali, ogrodzie. Efektem takiego postępowania jest fakt, iż dzieci przyswajają język w naturalny i miły sposób i bez większego wysiłku, potrafią swoje potrzeby powiedzieć w języku angielskim. Dodatkowo, dzieci słuchają bajek i piosenek w języku angielskim, co sprawia, że nauczanie języka obcego staje się łatwiejsze i przyjemniejsze oraz uwrażliwia na rejestr obcych częstotliwości.

Przez cały okres pobytu w przedszkolu, dzieci poznają szeroki zakres słownictwa począwszy od kolorów, zwierząt, zabawek, podstawowych czynności, opisywania różnych sytuacji, do opisywania przedstawionych obrazków i wyrażania swoich planów w przyszłości. Poznane słownictwo jest sukcesywnie powtarzane oraz poszerzane o nowe wyrażenia oraz zagadnienia. Opuszczając przedszkole, dzieci wykorzystują znane im słownictwo w mówieniu, w samodzielnym budowaniu logicznych zdań i wyrażeń. Za pomocą różnych scenek sytuacyjnych podejmują samodzielną próbę porozumiewania się w języku docelowym, tzn. odpowiadają na zadawane pytania, opisują siebie, swoje potrzeby oraz emocje, zamawiają posiłki, w sytuacjach zagrożenia potrafią poprosić o pomoc.

Prowadzimy również ćwiczenia rozwijające rozumienie tekstu słuchanego, tekstu czytanego, reagowania językowego oraz logicznego myślenia.
W nauczaniu języka wykorzystujemy nowatorskie metody nauczania, ciekawe i produktywne zabawy, każda zabawa ma na celu nie tylko urozmaicić zajęcia ale również usprawnić funkcje poznawczą, rozwinąć koordynację ruchową, ruchowo –wzrokową, rozwinąć pamięć, myślenie logiczne a jednocześnie bawić. W tych ćwiczeniach dzieci nieświadomie wczuwają się w role i starając się je jak najlepiej odegrać, łamiąc przy tym barierę językową. Motywując dzieci do wykorzystania tego co już mają w swoim zasobie słownikowym skłaniamy ich do nabierania pewności siebie i swobodnego porozumiewania się w języku obcym.

Ćwiczenia fizyczne prowadzone metodą Weroniki Sherborne, to twórcze ćwiczenia w formie zabawy, dające dzieciom możliwość wykorzystania własnej energii i spontanicznej aktywności, ale również uczące samoakceptacji, pełnej świadomości własnego ciała i otoczenia, form aktywnego relaksu oraz poprzez działania w grupie uczące istoty relacji międzyludzkich.

Gimnastyka korekcyjna jest jedną z najważniejszych metod zapobiegania i niwelowania wad postawy. Prowadzona w odpowiedni sposób jest również źródłem wspaniałej zabawy dla najmłodszych. W trakcie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dzieci poznają własne ciało i odkrywają, jakie są różnice pomiędzy prawidłową i nieprawidłową postawą ciała. Przedszkolaki wzmacniają mięśnie posturalne, które odpowiadają za prawidłową postawę, czyli za mięśnie grzbietu, brzucha i te które stabilizują kręgosłup.

Celem warsztatów jest dostarczenie adekwatnego wsparcia dzieciom w zakresie podwyższania ich kompetencji emocjonalno-społecznych, które są ważnym elementem w rozwoju każdego dziecka.

Kodowanie to połączenie zabawy ze zdobywaniem umiejętności programistycznych. Dla przedszkolaków są to cenne zajęcia analizowania różnych wariantów wydarzeń, planowania działań i wysuwania wniosków. Ten sposób pozyskiwania wiedzy, niesie bardzo dużą różnorodność i zmusza dziecko do bycia uważnym i pobudza do działania. Dzięki kodowaniu dzieci uczą się rozumieć otaczający ich świat i zachodzące w nim zmiany, rozwijają umiejętności myślenia logicznego, analitycznego oraz przyczynowo - skutkowego.

Zabawy matematyczne w przedszkolu pozwalają rozwinąć intelekt dziecka, a także wiele innych obszarów, takich jak orientacja przestrzenna, czy logiczne myślenie. Stosowanie zabaw matematycznych w przedszkolu pomaga dziecku w nauce między innymi: dodawania i odejmowania, przeliczania obiektów, a także rozwija rytmy i rytmiczną organizację czasu. Nasze zabawy matematyczne w przedszkolu są dostosowane do wieku i etapu rozwoju dziecka.

Szachy, warcaby, pussy, logico, rebusy, krzyżówki, gry planszowe i logiczne rozwijają spostrzegawczość, logiczne myślenie, cierpliwość i umiejętność przewidywania.

Zajęcia polegające na czytaniu przez opiekuna wybranych przez dzieci bajek i opowieści lub opowiadaniu przez chętne dzieci wymyślonych przez nie bajek i historii, połączone z zajęciami techniczno – plastycznymi, które mają przedstawić dowolnie wybrane elementy usłyszanej opowieści – indywidualnie lub w grupie. Zajęcia te pobudzają do twórczego myślenia, dają dzieciom swobodę aktywnego działania, rozbudzają wyobraźnię, uczą również skupiania uwagi i aktywnego zapamiętywania. A tak naprawdę są po prostu świetną twórczą zabawą.

"Dlaczego trawa jest zielona?" ,"Czy woda może być sucha?" - o tym przekonamy się na zajęciach, podczas których mali badacze za pomocą różnych eksperymentów rozwiązywać będą zagadki przyrody.

To zajęcia, które w formie zabaw rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, uczą wyrażać muzykę za pośrednictwem ruchu.

Nauka pływania pod okiem Instuktora oraz gry i zabawy w wodzie.

To zajęcia, które w formie zabaw rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, uczą wyrażać muzykę za pośrednictwem ruchu.

Doskonalenie ekspresji i wyrażania się poprzez ruch. Zalety uczestnictwa w zajęciach tanecznych: poprawa koordynacji i pamięci ruchowo – tanecznej, rozwój zdolności artystycznych dzieci. Zajęcia pomagają również wyzbyć się nieśmiałości i dodają pewności siebie

Nauka gry w tenisa pod okiem instruktora - zajęcia płatne - dla osób zainteresowanych.

Gry i zabawy ruchowe wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu, rozwinięcia sprawności ruchowej, podniesienia ogólnego stanu zdrowia, a także stwarzają najlepsze warunki do czynnego wypoczynku. Ponadto, dzieci wykonując ćwiczenia fizyczne kształtują nawyki kulturalne oraz pozytywne cechy charakteru – uczą się dyscypliny i życia w zespole.

Przedszkole współpracuje z Psychologiem, Terapeutą Pedagogicznym, Pedagogiem Specjalnym i Logopedą.