Przedszkole Roku 2014

Angielski 3h dziennie!

Angielski z Native Speakers

Zajęcia dodatkowe

Oprócz podstawowego programu edukacyjnego realizowanego w naszym przedszkolu dzieci mają możliwość udziału w szerokiej gamie zajęć uzupełniających (w ramach opłaty czesnego). Między innymi są to:

Angielski – codziennie 3 godziny -  Jednym z głównych założeń przedszkola jest nauczenie języka w stopniu komunikatywnym. Opuszczając przedszkole każdy sześciolatek powinien przedstawić się w języku angielskim, odpowiadać na zadawane pytania, rozumieć komunikaty wysyłane w jego kierunku  i umiejętnie wykorzystać „reagowanie językowe”, odgrywać scenki sytuacyjne, wykonywać ćwiczenia do tekstu słuchanego, opisywać swoje najbliższe otoczenie oraz mieć bogaty zasób słownictwa z podstawowych dziedzin otoczenia w jakim się znajduje.

Nauczanie języka angielskiego w Przedszkolu „Mały Europejczyk” odbywa się na podstawie autorskiego programu specjalnie przygotowanego dla potrzeb naszych podopiecznych i głównych założeń przedszkola. Zatem w ciągu czterech lat rozwijane są poszczególne umiejętności. Dzieci osłuchują się z nowym językiem, gdyż Nauczyciel zwraca się do dzieci w języku angielskim używając krótkich i zrozumiałych wyrażeń, które dzieci szybko zapamiętują i wykorzystują w danych sytuacjach np. podczas spożywania posiłków, zabaw w sali, ogrodzie. Efektem takiego postępowania jest fakt ,iż dzieci przyswajają język w naturalny i miły sposób i bez większego wysiłku, potrafią swoje potrzeby powiedzieć w języku angielskim. Dodatkowo, dzieci słuchają bajek i piosenek w języku angielskim, co sprawia,że nauczanie języka obcego staje się łatwiejsze i przyjemniejsze oraz uwrażliwia na rejestr obcych częstotliwości.

Przez cały okres pobytu w przedszkolu, dzieci poznają szeroki zakres słownictwa począwszy od kolorów, zwierząt, zabawek, podstawowych czynności, opisywania różnych sytuacji, do opisywania przedstawionych obrazków i wyrażania swoich planów w przyszłości. Poznane słownictwo jest sukcesywnie powtarzane oraz poszerzane o nowe wyrażenia oraz zagadnienia. Opuszczając przedszkole, dzieci wykorzystują znane im słownictwo w mówieniu, w samodzielnym budowaniu logicznych zdań i wyrażeń. Za pomocą różnych scenek sytuacyjnych podejmują samodzielną próbę porozumiewania się w języku docelowym, tzn. odpowiadają na zadawane pytania, opisują siebie, swoje potrzeby oraz emocje, zamawiają posiłki, w sytuacjach zagrożenia potrafią poprosić o pomoc.

Prowadzimy również ćwiczenia rozwijające rozumienie tekstu słuchanego, tekstu czytanego, reagowania językowego oraz logicznego myślenia.

W nauczaniu języka wykorzystujemy nowatorskie metody nauczania, ciekawe i produktywne zabawy, każda zabawa ma na celu nie tylko urozmaicić zajęcia ale również usprawnić funkcje poznawczą, rozwinąć koordynację ruchową, ruchowo –wzrokową, rozwinąć pamięć, myślenie logiczne a jednocześnie bawić. W tych ćwiczeniach dzieci nieświadomie wczuwają się w role i starając się je jak najlepiej odegrać, łamiąc przy tym barierę językową. Motywując dzieci do wykorzystania tego co już mają w swoim zasobie słownikowym skłaniamy ich do nabierania pewności siebie i swobodnego porozumiewania się w języku obcym.

Gimnastyka korekcyjna - Zabawy korekcyjne mają za zadanie skorygowanie wad postawy poprzez stosowanie optymalnie dobranych ćwiczeń rozciągających i wzmacniających poszczególne partie mięśniowe odpowiedzialne za daną wadę postawy. Kształtujemy nawyk prawidłowej postawy ciała. Pracujemy nad likwidowaniem przykurczów, mających bezpośredni wpływ na kształtowanie postawy. Wyrabiamy nawyk prawidłowego stawiania stóp w chodzie i w biegu, korygujemy płaskostopie. Dbamy, by nasze przedszkolaki miały proste kręgosłupy, były sprawne i cieszyły się aktywnym dzieciństwem. Podczas gimnastyki pracujemy także nad poważniejszymi wadami postawy.

Zajęcia ruchowe – Gry i zabawy ruchowe wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu, rozwinięcia sprawności ruchowej, podniesienia ogólnego stanu zdrowia, a także stwarzają najlepsze warunki do czynnego wypoczynku. Ponadto, dzieci wykonując ćwiczenia fizyczne kształtują nawyki kulturalne oraz pozytywne cechy charakteru – uczą się dyscypliny i życia w zespole.

Gimnastyka ogólnorozowjowa  – Ćwiczenia fizyczne prowadzone metodą Werniki Sherborne, to twórcze ćwiczenia w formie zabawy, dające dzieciom możliwość wykorzystania własnej energii i spontanicznej aktywności, ale również uczące samoakceptacji, pełnej świadomości własnego ciała i otoczenia, form aktywnego relaksu oraz poprzez działania w grupie uczące istoty relacji międzyludzkich. W ćwiczenia ruchu rozwijającego wplatamy elementy gimnastyki korekcyjnej, w ramach profilaktyki wczesnych wad postawy u dzieci.

Zajęcia plastyczne - podczas zajęć dzieci uczestniczą w różnych projektach plastycznych, których celem jest m. in. rozwój dziecięcej wyobraźni, ekspresji twórczej, sprawności manualnej, umiejętności posługiwania się różnymi przyborami, współpracy w grupie, poznawania swoich nowych stron… czyli bawimy się i uczymy; zajęcia „ulepiankowe” dla dzieci młodszych z plasteliną, modeliną, dzieci starsze będą miały okazję poznać glinę, tworzywo najbardziej wdzięczne, naturalne i bliskie człowiekowi od tysiącleci.

Mały matematyk - cykl zajęć matematycznych. Ucząc małe dzieci matematyki, wpływamy na rozwój logicznego myślenia, a tym samym na inteligencję dzieci.

Kółko zabaw logicznych – szachy, warcaby, pussy, logico, rebusy, krzyżówki, gry planszowe i logiczne rozwijają spostrzegawczość, logiczne myślenie, cierpliwość i umiejętność przewidywania.

Bajkowanie – zajęcia polegające na czytaniu przez opiekuna wybranych przez dzieci bajek i opowieści lub opowiadaniu przez chętne dzieci wymyślonych przez nie bajek i historii, połączone z zajęciami techniczno – plastycznymi, które mają przedstawić dowolnie wybrane elementy usłyszanej opowieści – indywidualnie lub w grupie. Zajęcia te pobudzają do twórczego myślenia, dają dzieciom swobodę aktywnego działania, rozbudzają wyobraźnię, uczą również skupiania uwagi i aktywnego zapamiętywania. A tak naprawdę są po prostu świetną twórczą zabawą.

Zielona dolina - "Dlaczego trawa jest zielona?" ,"Czy woda może być sucha?" - o tym przekonamy się na zajęciach, podczas których starsi badacze za pomocą różnych eksperymentów rozwiązywać będą zagadki przyrody.

Rytmika – to zajęcia, które w formie zabaw rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, uczą wyrażać muzykę za pośrednictwem ruchu.

Zajęcia kulinarne - to cykl zajęć, w czasie których przygotowujemy z naszymi przedszkolakami różne smakowitości. Realizując te zajęcia, dzieci usprawniają motorykę małą oraz ćwiczą manualnie poprzez: krojenie, wygniatanie, obieranie, ugniatanie, mieszanie, smarowanie itd. Nabywają nowe „smaczne” doświadczenia i doskonalą czynności związane z samoobsługą. Dzięki zajęciom kulinarnym dziecko uczy się rozpoznawania smaków, właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, oraz dbałości o porządek. Przyrządzanie posiłków uczy dziecko kreatywnego myślenia, staje się ono bardziej śmiałe, samodzielne oraz lepiej zorganizowane. Nabywa prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych. A wszystko to poprzez świetną zabawę. Podsumowaniem wysiłków kulinarnych jest wspólna degustacja pyszności stworzonych przez dzieci.

Basen – nauka pływania pod okiem Instuktora oraz gry i zabawy w wodzie.

Religia

Dogoterapia - zajęcia z udziałem psa. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji. Kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny.

Taniec -  doskonalenie ekspresji i wyrażania się poprzez ruch. Zalety uczestnictwa w zajęciach tanecznych: poprawa koordynacji i pamięci ruchowo – tanecznej, rozwój zdolności artystycznych dzieci. Zajęcia pomagają również wyzbyć się nieśmiałości i dodają pewności siebie

Logorytmika polega na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Mają one formę zabawy dzięki której można wykształcić lub usprawnić ruchy całego ciała (makroruchy), a co za tym idzie – pośrednio usprawnić narządy mowy (mikroruchy). Głównym celem jest więc korygowanie wad mowy i słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku.

Ćwiczenia te rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie.

"Podróże po świecie" - cykl zajęć dzięki, którym poznajemy różne narodowośći, zwyczaje, tańce, rozwijamy swoje zdolnośći plastyczne, kulinarne- przygotowując pyszne regionalne smakołyki.

Mali czytelnicy – cykl zajęć rozwijających w dzieciach zamiłowanie do literatury. Poznajemy twórczość pisarzy z literatury dziecięcej. Dzieci odgrywają scenki z życia bohaterów bajek, uczymy się mówić pięknymi zdaniami, tworzymy mały teatrzyk.

Przedszkole współpracuje z Psychologiem i Logopedą.

Tenis - nauka gry w tenisa pod okiem instruktora - zajęcia płatne - dla osób zainteresowanych.