Przedszkole Roku 2014

Angielski 3h dziennie!

Angielski z Native Speakers

Adaptacja

Pójście do przedszkola to bardzo ważny moment w życiu każdego dziecka. Jest to dla niego pierwszy, istotny sprawdzian samodzielności. To jak będzie wyglądał przedszkolny debiut, odegra ważną rolę w późniejszych etapach rozwoju dziecka. Będzie miało także wpływ na ukształtowanie, tak ważnych w relacjach z innymi, emocjonalnych zachowań.

Nawiązanie odpowiednich kontaktów z rówieśnikami a także opiekunami sprawi, że dziecku będzie łatwiej i swobodniej funkcjonować w przedszkolu. Nasza wiedza i doświadczenie pozwoliło nam w profesjonalny sposób zorganizować początkowy czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pierwszy tydzień, który jest tygodniem adaptacyjnym, pomaga przedszkolakom zaaklimatyzować się.

W tym czasie, w zależności od sytuacji emocjonalnej dziecka i procesu adaptacji, istnieje możliwość przebywania rodziców razem z dzieckiem na terenie przedszkola.

W tych wyjątkowych chwilach będą Państwa wspierać nauczyciele, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie i doświadczenie.