Przedszkole Roku 2014

Angielski 3h dziennie!

Angielski z Native Speakers

Rekrutacja

Komunikat o błędzie

 • Notice: Undefined index: confidential w _webform_allowed_roles() (linia 2135 z /home/malyeurope/domains/malyeuropejczyk.pl/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).
 • Notice: Undefined index: confidential w webform_ip_address() (linia 5302 z /home/malyeurope/domains/malyeuropejczyk.pl/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).
 • Notice: Undefined index: confidential w webform_ip_address() (linia 5302 z /home/malyeurope/domains/malyeuropejczyk.pl/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).
 • Notice: Undefined index: confidential w webform_ip_address() (linia 5302 z /home/malyeurope/domains/malyeuropejczyk.pl/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).
 • Notice: Undefined index: confidential w webform_ip_address() (linia 5302 z /home/malyeurope/domains/malyeuropejczyk.pl/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).
 • Notice: Undefined index: confidential w webform_ip_address() (linia 5302 z /home/malyeurope/domains/malyeuropejczyk.pl/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).
 • Notice: Undefined index: confidential w webform_ip_address() (linia 5302 z /home/malyeurope/domains/malyeuropejczyk.pl/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).
 • Notice: Undefined index: confidential w webform_ip_address() (linia 5302 z /home/malyeurope/domains/malyeuropejczyk.pl/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).
 • Notice: Undefined index: confidential w webform_ip_address() (linia 5302 z /home/malyeurope/domains/malyeuropejczyk.pl/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).
 • Notice: Undefined index: confidential w webform_ip_address() (linia 5302 z /home/malyeurope/domains/malyeuropejczyk.pl/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).
 • Notice: Undefined index: confidential w webform_ip_address() (linia 5302 z /home/malyeurope/domains/malyeuropejczyk.pl/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).
 • Notice: Undefined index: confidential w theme_webform_view_messages() (linia 2195 z /home/malyeurope/domains/malyeuropejczyk.pl/public_html/sites/all/modules/webform/webform.module).
 
1 Początek 2 Zakończone

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola „MAŁY EUROPEJCZYK”

Proszę o przyjęcie do Przedszkola Prywatnego „Mały Europejczyk”, mojego dziecka:

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Matka:

Miejsce pracy:

Ojciec:

Miejsce pracy

II. Dane dotyczące rodziny:

III. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu ( stan zdrowia , ewentualne potrzeby specjalne itp.)

Zobowiązania rodziców/opiekunów dziecka

W momencie przyjęcia dziecka do przedszkola zobowiązuję się do:

 • przyprowadzania zdrowego dziecka do przedszkola;
 • uczęszczania na zebrania rodziców;
 • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną;
 • systematycznego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie;
 • informowania przedszkola o wszelkich zmianach podanych w karcie zgłoszenia