Przedszkole Roku 2014

Angielski 3h dziennie!

Angielski z Native Speakers

Dla Rodziców

Chcemy wychować zdrowe, aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami dzieci.

MUZYKA
W naszym przedszkolu każdego dnia towarzyszy dzieciom muzyka. Muzyka pozwala osiągnąć w ciągu kilku minut to, do czego wiodą tygodnie medytacji. U osób regularnie słuchających utworów muzyki barokowej ( Vivaldi, Bach, Telemann, Corelli) zwiększa się iloraz inteligencji, rozszerza się pamięć, poprawia się wizualizacja, szybko znikają objawy stresu. Poza tym w czasie zabawy lub podczas zasypiania muzyka jest idealnym izolatorem od szkodliwych dla dziecka dźwięków.

RUCH I MÓZG – to dwaj przyjaciele
Dzieci potrzebują ruchu. Zdrowe, sprawne dziecko porusza się prawie nieustannie. Rozwijając sprawność ruchową dziecka przyczyniamy się do rozwoju jego mózgu. Nie tylko dbamy o jego kondycję fizyczną, ale również rozwijamy koncentrację i pamięć, sprawne czytanie i pisanie, szybkie kojarzenie.

„Uczenie się, myślenie, twórczość, inteligencja to procesy nie tylko mózgu ale i całego ciała. Najlepsze na świecie programy edukacyjne łączą elementy stymulujące rozwój fizyczny i umysłowy dziecka, gdyż w istocie nie ma pomiędzy nimi podziału.”

CZYTANIE
Co dziecko zyskuje dzięki wczesnej nauce czytania?

  •     czytające dziecko ma lepszą zdolność koncentracji oraz pamięć;
  •     dziecko, które potrafi czytać, jest z siebie dumne, samo tego dokonało – wzrasta jego samoocena;
  •     dzieci sprawnie czytające to w przyszłości dzieci dobrze uczące się;
  •     czytając tak wcześnie, dziecko przez całe życie będzie czytało sprawniej niż ci, którzy nie mieli tego szczęścia;
  •     dziecko uczone czytania poznaje od razu całe słowa, szybciej rozumie to, co czyta, wzrasta więc jego motywacja oraz chęć czytania;
  •     dziecko wcześnie czytające ma dostęp do informacji, do których ich nie czytający rówieśnik dotrze dopiero w wieku 8 lat;
  •     jest ciekawe świata i samodzielne- samo potrafi znaleźć odpowiedź na nurtujące je pytania;

Ucząc małe dzieci czytania, stymulujemy rozwój ich zmysłu wzroku. Sprawiamy, że dzieci są spostrzegawcze. Sama zaś nauka czytania nie jest traktowana przez nich jako trud. Uczą się przez zabawę i dlatego też nigdy nie skojarzą czytania z przykrym obowiązkiem. Czytają szybciej i swobodniej niż dzieci, które dopiero w szkole zostają wprowadzane w ten świat.

Ucząc małe dzieci matematyki, wpływamy na rozwój logicznego myślenia, a tym samym na inteligencję dzieci.

Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość. Peter Kline „The Everyday Genius”

Podczas stymulacji rozwoju dzieci najważniejsze jest to , by wasze pociechy dobrze się bawiły. Efekty powinny być produktem ubocznym. I właśnie to jest najwspanialsze w pracy z dziećmi: ujawniają one swoje umiejętności w momentach najbardziej nieoczekiwanych. My posiadamy wiedzę w jaki sposób poprzez zabawę możemy ułatwić Waszym dzieciom wejście w świat pozyskiwania informacji i kształtowania dobrych relacji z innymi ludźmi.

Każde dziecko w chwili urodzenia ma znacznie większą potencjalną inteligencję, niż Leonardo da Vinci kiedykolwiek wykorzystał. Natura zbudowała mózg w taki sposób, że przez pierwsze sześć lat życia człowiek potrafi przyswajać informacje z niezwykłą szybkością bez najmniejszego wysiłku.